Algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

Algemeen

De huidige "algemene gebruiksvoorwaarden" zijn gericht op het wettelijke kader van de modaliteiten voor het aanbieden van de diensten van de site loodgieter-aalst.be en het gebruik ervan door de "Gebruiker".

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die toegang wenst tot de site. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

In geval van niet-acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden bepaald in dit contract, moet de gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten aangeboden door de site.

loodgieter-aalst.be behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

loodgieter-aalst.be wilt u ook informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten op dit gebied. Door onze site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door loodgieter-aalst.be zoals beschreven in dit document.

Wettelijke kennisgeving

Site Manager

Bedrijfsnaam: CREER
Hoofdkantooradres: Bvd Bischoffsheim 39, boite 4 - 1000 Bruxelles
Bedrijfsnummer: BE 0872.356.236
Btw-nummer: BE 0872.356.236

Definities

Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die de site of een van de diensten die door de site worden aangeboden, gebruikt.
Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruiker binnen de site worden verzonden.
Lid: de gebruiker wordt lid wanneer hij op de site wordt vermeld.
Login en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een gebruiker op de site te identificeren. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kan de gebruiker toegang krijgen tot services die zijn gereserveerd voor leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Toegankelijkheid tot diensten

De site geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

Presentatie van diensten
en / of
Bestelling van diensten of materialen

De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn zijn verantwoordelijkheid.

De site implementeert alle middelen waarover hij beschikt om een goede toegang tot zijn diensten te garanderen. De verplichting zijnde van middelen, de site verbindt zich niet om dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis als gevolg van een geval van overmacht met als gevolg een storing van het netwerk of de server neemt niet de verantwoordelijkheid van de loodgieter-aalst.be.

Toegang tot de site services kan te allen tijde onderhevig zijn aan onderbreking, opschorting, wijziging zonder kennisgeving voor onderhoud of een ander geval. De gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te vorderen na de onderbreking, de opschorting of de wijziging van dit contract

Intellectueel eigendom

De handelsmerken, logo's, tekens en andere inhoud van de site worden beschermd door de Code of Intellectual Property en meer specifiek door het auteursrecht (copywrite).

De gebruiker vraagt de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud.

De gebruiker gaat ermee akkoord om de inhoud van de site in een strikt privé-omgeving te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst is uitsluitend zijn verantwoordelijkheid. De gebruiker gaat ermee akkoord geen online inhoud te plaatsen die van invloed kan zijn op de belangen van derden. Elke gerechtelijke actie die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, is voor rekening van de gebruiker.

De inhoud van de Gebruiker kan op elk moment en om elke reden worden verwijderd of aangepast door de site. De Gebruiker ontvangt geen rechtvaardiging en kennisgeving voorafgaand aan het verwijderen of wijzigen van de Gebruikersinhoud.

Aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van informatie die op de site wordt verspreid worden als betrouwbaar beschouwd. De site behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden. De gebruiker aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie en inhoud van deze site.

Elk gebruik van de service door de gebruiker direct of indirect resulterend in schade moet worden gecompenseerd ten behoeve van de site.

Een optimale garantie voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens wordt niet gegarandeerd door de site. De site doet er echter alles aan om alle noodzakelijke middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens optimaal te waarborgen.

De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden toegewezen in geval van overmacht of het onvoorspelbare en onoverkomelijke feit van een derde.

Hypertekstkoppelingen

loodgieter-aalst.be kan een aantal hypertekstkoppelingen naar andere sites bevatten, maar heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Evolutie van het contract

De site behoudt zich het recht voor op elk moment de clausules in dit contract te wijzigen.

Looptijd

De duur van dit contract is onbepaald. Het contract heeft ten opzichte van de Gebruiker effect vanaf het gebruik van de service.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract. Bij gebrek aan een minnelijke schikking van een geschil tussen partijen, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

  • Techniciens en interventies in alle regio's

  • Beschikbaar 24uur 7 dagen op 7
    Ook op feestdagen

Contact
Je ne suis pas un robot 8+10

Sneller via de telefoon :
0485 16 66 62

Affiliates
Copyright © 2024 loodgieter-aalst.be